Charts provided by TradingView, the charting platform and social network that provides users with valuable information about market events through tools such as the economic calendar, stock analyzer and others.

Dane rynkowe dla Oasis Network

Cena 0,073€

Zmiana ceny (24H) -5,47%

Zmiana ceny (7D) -3,36%

Kapitalizacja rynkowa 369.474.901€

Rozwodniona kapitalizacja rynkowa 734.636.431€

Objętość (24H) 21.871.193€

Maksymalna podaż 10.000.000.000€ ROSE

Całkowita podaż 10.000.000.000€ ROSE

O Oasis Network ie

Oasis Network to projekt, którego celem jest stworzenie wysoce skalowalnej i interoperacyjnej sieci w ekosystemie Cosmos. ROSE jest tokenem sieci Oasis, którego całkowita podaż wynosi 10 miliardów. Jest ona wykorzystywana na potrzeby opłat transakcyjnych, tyczenia i delegacji w warstwie konsensusu.