Przepisy prawne i polityka

Przelewy w euro

Przelewy w euro

Bit2Me jest wysoce bezpieczną usługą, która działa z Europy w sposób przejrzysty i solidny, utrzymując stosunki umowne z instytucją pieniądza elektronicznego i dwoma podmiotami z siedzibą, wszystkie trzy, w krajach Unii Europejskiej. Tak więc, kwoty w euro, które mają być przekazywane przez naszych użytkowników na zakup kryptowalut, mogą być dokonywane za pośrednictwem:

  • PECUNIA CARDS EDE, S.L.U. (LEI: 9598007HK1GFFYZRGJ0) jest Instytucją Pieniądza Elektronicznego (EDE) nadzorowaną przez Bank Hiszpanii i zarejestrowaną pod numerem 6707, której nazwa handlowa brzmi ˝PECUNPAY˝. Środki klienta zostaną zdeponowane na specjalnym rachunku należącym do PECUNIA CARDS EDE, S.L., otwartym w instytucji kredytowej, który podlega reżimowi prawnemu ustanowionemu w Dekrecie Królewskim z mocą ustawy 19/2018, z dnia 23 listopada (i innych przepisach wykonawczych i/lub uzupełniających), do którego mają zastosowanie środki ochrony wyszczególnione w artykule 21.1 a) wyżej wymienionego rozporządzenia. Przeczytaj więcej o ogólnych warunkach Pecunia Cards jako wydawcy i zarządcy karty przedpłaconej i rachunku płatniczego. Pecunpay, Pecunia Cards
  • CLEAR JUNCTION LIMITED. (LEI: 254900NQFJGPQM32QW52) jest podmiotem zarejestrowanym w Anglii pod numerem rejestracyjnym 10266827, jest upoważniony i regulowany przez Financial Conduct Authority pod numerem referencyjnym 900684. Clear Junction Limited
  • DEVENGO, S.L. (LEI: 9598005SV2PT14MZW468) to spółka zarejestrowana w Hiszpanii pod numerem NIF B88353412. Accrual działa jako dystrybutor PFS Card Services (Ireland) Limited, która jest instytucją pieniądza elektronicznego (EDE) nadzorowaną przez Bank Irlandii i zarejestrowaną pod numerem C175999, której nazwa handlowa to ”PCSIL”. Devengo