Przepisy prawne i polityka

Przelewy w euro

Przelewy w euro

Bit2Me jest wysoce bezpieczną usługą, która działa z Europy w sposób przejrzysty i solidny, utrzymując stosunki umowne z instytucją pieniądza elektronicznego i dwoma podmiotami z siedzibą, wszystkie trzy, w krajach Unii Europejskiej. Tak więc, kwoty w euro, które mają być przekazywane przez naszych użytkowników na zakup kryptowalut, mogą być dokonywane za pośrednictwem:

  • PECUNIA CARDS EDE, S.L.U. (LEI: 9598007HK1GFFYZRGJ0) jest Instytucją Pieniądza Elektronicznego (EDE) nadzorowaną przez Bank Hiszpanii i zarejestrowaną pod numerem 6707, której nazwa handlowa brzmi ˝PECUNPAY˝. Środki klienta zostaną zdeponowane na specjalnym rachunku należącym do PECUNIA CARDS EDE, S.L., otwartym w instytucji kredytowej, który podlega reżimowi prawnemu ustanowionemu w Dekrecie Królewskim z mocą ustawy 19/2018, z dnia 23 listopada (i innych przepisach wykonawczych i/lub uzupełniających), do którego mają zastosowanie środki ochrony wyszczególnione w artykule 21.1 a) wyżej wymienionego rozporządzenia. Przeczytaj więcej o ogólnych warunkach Pecunia Cards jako wydawcy i zarządcy karty przedpłaconej i rachunku płatniczego. Pecunpay, Pecunia Cards
  • FIDOR BANK AG. (LEI: 529900AW9RMSHTDQ7J56) jest instytucją finansową zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Monachium (Niemcy) pod numerem HRB 149 656 i zarejestrowaną w Federalnym Urzędzie Nadzoru Finansowego (BaFin) pod numerem 120505. Fidor Bank AG
  • CLEAR JUNCTION LIMITED. (LEI: 254900NQFJGPQM32QW52) jest podmiotem zarejestrowanym w Anglii pod numerem rejestracyjnym 10266827, jest upoważniony i regulowany przez Financial Conduct Authority pod numerem referencyjnym 900684. Clear Junction Limited

Bit2Me jest zawsze z tobą. Pobierz aplikację teraz, aby mieć Bit2Me zawsze w zasięgu ręki na swoim telefonie komórkowym. Dostępne dla systemu Android i iOs.

Bit2Me APP dla systemu Android Bit2Me APP dla iOS