Charts provided by TradingView, the charting platform and social network that provides users with valuable information about market events through tools such as the economic calendar, stock analyzer and others.

Dane rynkowe dla Tellor

Cena 97,54€

Zmiana ceny (24H) 12,74%

Zmiana ceny (7D) 31,02%

Kapitalizacja rynkowa 245.434.564€

Rozwodniona kapitalizacja rynkowa 247.926.551€

Objętość (24H) 37.615.386€

Całkowita podaż 2.560.974€ TRB

O Tellor ie

Tellor to zdecentralizowany protokół wyroczni, który może być używany przez każdego użytkownika do łatwego, bezpiecznego i niezawodnego dostępu do danych. Protokół ten zachęca do tworzenia otwartej, pozbawionej zezwoleń sieci walidacji i raportowania danych, w której dane mogą być dostarczane przez każdego i weryfikowane przez każdego.

Token TRB funkcjonuje jako token użytkowy, który jest wręczany jako zachęta dla tzw. reporterów danych w ramach Tellor. Poprzez te zachęty Tellor motywuje swoich uczestników do dostarczania ważnych i wiarygodnych danych do sieci.